Polityka prywatności

§1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Bloga.

1.2. Operatorem Bloga oraz Administratorem Danych Osobowych jest osoba prywatna Sergiusz Diundyk. Kontakt z Autorem Bloga preferowany poprzez stronę Formularz kontaktowy.

1.3. Blog realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
1.3.1 dobrowolnie wprowadzone dane w formularzu kontaktowym;
1.3.2 zapisywanie na urządzeniach Użytkownika plików cookies czyli ciasteczek;
1.3.3 gromadzenie logów web-serwera;
1.3.4 gromadzenie anonimizowanych statystyk z odwiedzin strony internetowej oraz zachowania Użytkowników podczas oglądania strony.

1.4. Wszystkie Dane Osobowe oraz statystyki odwiedzin/zachowań Użytkowników i logi serwera są pilnie strzeżone i nie są dostępne żadnym podmiotom trzecim. Administrator nie udostępnia ani nie sprzedaje żadnych Danych Osobowych bądź statystyk odwiedzin/zachowań Użytkowników firmom, organizacjom lub osobom fizycznym. Wyjątek mogą składać:
– dostawcy usług IT (firmy udostępniające serwery lub miejsca do lokowania serwerów Bloga w serwerowni);
– kancelarie prawne, obsługujące Autora Bloga;
– instytucje państwowe, uprawnione do nadzoru oraz kontroli przedsiębiorców.

§2. Informacje w Formularzach Elektronicznych

2.1. Administrator nie magazynuje informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

2.2. Blog może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.3. Dane podawane w formularzach tylko i wyłącznie w celu komunikowania się pomiędzy Autorem Bloga, współautorami oraz Użytkownikami lub też dla otrzymywania informacji handlowych (formularz Newslettera).

§3. Pliki Cookies czyli ciasteczka

3.1. Blog korzysta z plików cookies.

3.2. Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Bloga.

3.3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3.5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
3.5.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
3.5.2. wyświetlania reklam (operatorem których są podmioty trzecie), dopasowanych do użytkownika.

3.6. Przeglądarka zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie tego typu plików. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Bloga.

3.8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Bloga reklamodawców oraz partnerów. Sieci reklamowe mogą pozostawiać na urządzeniu końcowym Użytkownika swoje pliki cookies, Autor Bloga nie ponosi odpowiedzialności za działania sieci reklamowych.

3.9. Jeśli Użytkownik nie chce udostępniać do automatycznego zapisywania oraz wczytywania plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Z reguły wyłączenie obsługi plików cookies jest dopuszczalnie i nie zmienia funkcjonalności Bloga, jednak zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika w pojedynczych wypadkach może utrudnić korzystanie z Bloga.

§4. Logi serwera

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu przez serwer. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz administrowania serwerem.

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi może podlegać:
4.2.1. czas nadejścia zapytania;
4.2.2. czas wysłania odpowiedzi;
4.2.3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
4.2.4. informacja o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transferu poprzez protokół HTTP;
4.2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Bloga nastąpiło przez odnośnik umieszczony na innej stronie internetowej;
4.2.6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
4.2.7. informacje o adresie IP.

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;

4.4. Ww. dane są wykorzystywane jedynie w celu odpowiedniego administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Bloga.

§ 5. Dane osobowe

5.1. Administrator nie nie gromadzi dane osobowe Użytkownika, zbierane w ramach korzystania przez niego z bloga, w tym zapisywane w plikach cookies, a także dane zawarte w wypełnionych formularzach. Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do zrealizowania pojedynczych czynności (kontakt, konsultacja, zgłoszenie).

5.2. Autor Bloga może gromadzić dane osobowe:
5.2.1. na życzenie osoby lub podmiotu w celu podjęcia działań na żądanie osoby lub podmiotu, której dane dotyczą. Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie przez okres trwania współpracy oraz przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5.2.2. w uzasadnionym interesie Administratora danych w zakresie dostosowania Bloga do oczekiwań Użytkownika, a także do obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na tej podstawie aż do czasu osiągnięcia celów w związku z realizacją ww. założeń Administratora oraz przez okres, wymagany przepisami prawa, szczególnie w przedmiocie archiwizacji i ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń, aż do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń;

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom wymienionym w §1.4.

5.4. Administrator nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5.5. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe Użytkownika nie będą również wykorzystywane do profilowania.

5.6. Użytkownik ma prawo do:
5.6.1. dostępu do swoich danych;
5.6.2. żądania sprostowania i/lub usunięcia danych (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania ich;
5.6.3. przenoszenia danych osobowych;
5.6.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;
5.6.5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w stosunku do danych, które są wykorzystywane na podstawie odpowiedniej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
5.6.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5.7. Celem skorzystania z tych praw Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych przy użyciu sposobu określonego w §1.

5.8. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.