Regulamin bloga informatycznego

§1. Definicja.

Administrator – administrator danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu.

Autor Bloga – osoba prywatna pisząca Bloga.

Blog – strona internetowa sergiuszdiundyk.pl wraz ze wszystkimi podstronami.

Formularz Elektroniczny – formularz dostępny pod adresem sergiuszdiundyk.pl, pozwalający na wysyłanie informacji do automatycznego systemu albo bezpośrednio do Autora Bloga.

Kradzież – Kradzież w rozumieniu Art. 278 Kodeksu Karnego.

Polityka Prywatności – dokument, integralna część Regulaminu, dostępny pod sergiuszdiundyk.pl, informujący Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

Regulamin – niniejszy Regulamin Bloga.

Spam – nieautoryzowana reklama lub próba umieszczenia reklamy na Blogu bez wyrażenia zgody Autora Bloga.

Użytkownik – osoba, która ogląda/czyta Bloga lub korzysta z niego w inny sposób (legalnie kopiuje lub kradnie treści, korzysta z wizerunku Autora Bloga itd).

§2. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady obsługi Użytkowników na Blogu sergiuszdiundyk.pl.

2.2. Słowa w Regulaminie i Polityce Prywatności pisane wielką literą maja znaczenie zgodnie z §1 Regulaminu.

2.3. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej sergiuszdiundyk.pl w sposób, który umożliwia łatwy dostęp do treści Regulaminu i umożliwia jego utrwalanie przez Użytkownika.

2.4. Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania dowolnej części niniejszego regulaminu do innych komercyjnych stron internetowych poza sergiuszdiundyk.pl.

2.5. Próba (udana czy nieudana) skopiowania dowolnej części niniejszego Regulaminu lub próba (udana czy nie udana) skopiowania dowolnej treści z strony internetowej pod adresem sergiuszdiundyk.pl oznacza całkowitą i bezwarunkową akceptację Regulaminu.

2.6. Wszystkie prawa autorskie do treści umieszczonych na Blogu zastrzeżone.

2.7. Kopiowanie materiałów z Bloga sergiuszdiundyk.pl jest dozwolone w przypadku podania źródła pochodzenia tekstu i/lub autora
w poniższej formie:

2.7.1. umieszczenie aktywnego, działającego, widocznego, czytelnego linku (odnośnik, hiperłącze) dokładnie do podstrony źródła;

2.7.2. wyraźne wskazanie imienia i nazwiska autora lub współautorów konkretnego materiału;

2.7.3. pisemna zgoda (wyrażoną bezpośrednio przez autora lub współautorów konkretnego materiału) na opublikowanie materiału poza Blogiem sergiuszdiundyk.pl.

2.8. Naruszenie §2.7. będzie potraktowane jako Kradzież.

2.9. Kopiowanie materiałów tekstowych zarówno jak i graficznych lub wideo z Bloga (w tym umieszczenie na innych stronach, w niezmienionej lub zmienionej formie) bez wyraźnego czytelnego wskazania źródła informacji, potraktowane będzie jako kradzież w rozumieniu Art.278 Kodeksu Karnego.

2.10. Blog nie jest prasą w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

2.11. Wpisy na Blogu publikuje tylko i wyłącznie Autor Bloga. Całkowite prawa autorskie i majątkowe do artykułów nalezą Autorowi Bloga oraz współautorom.

2.12. Użytkownik, korzystając z Bloga w sposób zgodny lub nie zgodny z Regulaminem, akceptuje bezwarunkowo i w całości niniejszy Regulamin. W oddzielnych wypadkach (wysyłka formularzy, komentowanie) użytkownik może być proszony o wyraźną akceptację Regulaminu i/lub Polityki Prywatności Bloga.

2.13. Autor Bloga jest uprawniony do całkowitego lub częściowego zablokowania dostępu do Bloga osobom lub podmiotom rozpowszechniających Spam.

§3. Wiarygodność materiałów.

3.1. Wszystkie materiały opublikowane na Blogu są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami Autora Bloga lub współautorów.

3.2. Autor Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań opisanych na stronach Bloga i wykonanych przez czytelników.

§4. Komentowanie.

4.1. Użytkownicy mogą komentować artykuły umieszczone na Blogu.

4.2. Autor Bloga może zaakceptować lub odrzucić komentarz według własnego uznania bez podania przyczyny.

4.3. Jeśli komentarz według własnego uznania Autora Bloga potraktowany będzie jako Spam, Autor Bloga uprawniony jest do edycji komentarza (wyeliminowanie hiperłączy oraz nazw firm/produktów/usług albo imion osób prywatnych) lub jego usunięcia.

§5. Reklama.

5.1. Autor Bloga jest uprawniony do umieszczenia reklamy na Blogu.

5.2. Każda usługa reklamowa wyceniana jest oddzielnie i zależy od wielu czynników takich jak treść reklamy, konkretny produkt czy usługa, jakość materiału reklamowego, termin, sposób i miejsce wyświetlania reklamy.

5.3. Autor Bloga jest uprawniony do odmówienia wyświetlania reklam według własnego uznania.

5.4. Wszystkie produkty i usługi, których reklama wyświetlana jest na Blogu, powinny być zweryfikowane przez Autora Bloga i jeśli ich jakość lub treść nie odpowiada wysokim standardom Autora Bloga, reklamodawcy odmawia się wyświetlenia reklamy.

§6. Zakazane tematy.

6.1. Na blogu obowiązuje całkowity zakaz tematów:
6.1.1. polityka;
6.1.2. religia;
6.1.3. narkotyki, alkohole i inne używki szkodliwe;
6.1.4. czyny społecznie szkodliwe;
6.1.5. pochodzenie rasowe i etniczne konkretnych osób;
6.1.6. światopogląd konkretnych osób.

6.2. Zakaz dotyczy Autora Bloga jak i Użytkowników (komentarze, formularze kontaktowe).