Polityka prywatności

§1. Informacje ogólne

 • 1.1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Bloga informatycznego Sergiusza Diundyka.
 • 1.2. Autorem Bloga jest osoba prywatna Sergiusz Diundyk. Kontakt z Autorem Bloga preferowany poprzez stronę Formularz kontaktowy, chyba że Autor wskaże inne dane do kontaktu.
 • 1.3. Blog realizuje funkcje pozyskiwania informacji o odwiedzinach stron Bloga przez:
  • 1.3.1. gromadzenie logów web-serwera (zawierają IP adres);
  • 1.3.2. gromadzenie anonimizowanych statystyk z odwiedzin Bloga;
  • 1.3.3. nadawanie użytkownikom anonimowego identyfikatora sesji.
 • 1.4. Blog nie zbiera danych osobowych, za wyjątkiem adresów IP w logach web-serwera i dobrowolnie podanych przez Użytkownika danych w Formularzach elektronicznych. Dane te (z logów serwera i z formularzy) nie łączą się między sobą, chyba że obowiązek łączenia danych wynika z prawomocnych aktów prawnych.
 • 1.5. Statystyki z odwiedzin nie zawierają pełnego IP adresu. Dane z logów web-serwera, zawierające IP adres, nie są łączone ze statystykami, zawierającymi zanonimizowany adres IP.
 • 1.6. Blog nic nie zapisuje na komputerze użytkownika (chyba że inne wynika z ustawień przeglądarki, na przykład cache-owanie obrazków).

§2. Informacje w Formularzach Elektronicznych

 • 2.1. Autor Bloga nie magazynuje informacji podanych dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym. Informacje te wykorzystywane są tylko i wyłącznie dla i na czas komunikacji z Użytkownikiem, a później są kasowane.
 • 2.2. Użytkownik może (ale nie musi) dobrowolnie podać dowolne dane (w tym osobowe) w Formularzu Elektronicznym. Dane, pozostawione w formularzu komentarza, są widoczne pod tekstem artykułu.

§3. Logi serwera

 • 3.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu przez web-serwer.
 • 3.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisywaniu może podlegać:
  • 3.2.1. czas nadejścia zapytania;
  • 3.2.2. czas wysłania odpowiedzi;
  • 3.2.3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  • 3.2.4. informacja o błędach, które nastąpiły przy realizacji transferu poprzez protokół HTTP;
  • 3.2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Bloga nastąpiło przez odnośnik umieszczony na innej stronie internetowej;
  • 3.2.6. informacje o przeglądarce Użytkownika (wysyłane standardowo w ramach protokołu HTTP);
  • 3.2.7. informacje o adresie IP;
 • 3.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, chyba że inne wynika z powszechnie obowiązującego prawa;
 • 3.4. Ww. dane są wykorzystywane jedynie w celu odpowiedniego technicznego administrowania serwerem (diagnozowanie błędów, optymalizacja wydajności, zabezpieczenie przed włamaniami, i inne czynności techniczne) oraz w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Bloga.
 • 3.5. Ww. dane mogą zostać udostępnione upoważnionym państwowym organom (policja, straż graniczna, prokuratura, sąd lub inne, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem).

§ 4. Dane osobowe

 • 4.1. Autor Bloga nie gromadzi danych osobowych Użytkownika. Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do zrealizowania pojedynczych czynności (kontakt, konsultacja, zgłoszenie).
 • 4.2. IP adres z logów web-serwera nie łączy się z innymi danymi osobowymi, za wyjątkiem wypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (interwencja policji, prokuratury, sądu itd).
 • 4.3. W pojedynczych wypadkach Autor Bloga może gromadzić dane osobowe, ale tylko i wyłącznie na życzenie osoby lub podmiotu w celu podjęcia działań na żądanie osoby lub podmiotu, którego dane te dotyczą. Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie przez okres trwania współpracy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 • 4.4. Autor Bloga nie przekazuje danych osobowych Użytkownika do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że inne wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 4.5. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane do profilowania.
 • 4.6. Użytkownik, dane osobowe którego są obrabiane przez Autora Bloga, ma prawo do:
  • 4.6.1. dostępu do swoich danych;
  • 4.6.2. żądania sprostowania i/lub usunięcia danych (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania ich;
  • 4.6.3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w stosunku do danych, które są wykorzystywane na podstawie odpowiedniej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetworzone dane (wyniki badań, treść wcześniej wysłanych maili, statystyki itd), obróbki których dokonano przed jej cofnięciem;
  • 4.6.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • 4.7. Celem skorzystania z praw, określonych w §4.6., Użytkownik powinien skontaktować się z Autorem Bloga przy użyciu sposobu określonego w §1.2.
 • 4.8. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 • 4.9. Jeśli w miejscu gdzie Użytkownik proszony jest o podanie imienia lub pseudonimu, poda on prawdziwe nazwisko lub inne prawdziwe dane osobowe - Autor Bloga nie ponosi odpowiedzialności za upublicznienie tych danych.
Zoom
Ok